Engvangen 6 | 2680 Solroed Strand | Danmark

DanishEnglish

Montage af egne konstruktioner og flytning af eksisterende anlæg og maskiner i ind og udland. Her besidder virksomhedens medarbejdere stor praktisk erfaring både under selve flytningen / opstillingen, men også i forbindelse med optimal mekanisk indkøring af anlæg og maskiner.

B. A. Industriservice A/S har løst mange montageopgaver i de fleste lande i Europa samt i Canada.

Under montagearbejde ser B. A. Industriservice A/S det som en selvfølge, at egne medarbejdere altid er udstyret med det rette værktøj og de hjælpemidler, der skal til for at løse opgaven. Her er montagebiler også af en sådan størrelse, at meget arbejde kan foregå i og fra disse, hvis der ikke er lokaler til rådighed.

Arbejdes der i længere tid på en montageplads, benyttes egen værkstedscontainer. Dette giver mulighed for at løse større og mere komplekse opgaver hos kunden.

B. A. Industriservice A/S udfører vedligehold af kundernes produktionsanlæg. Her kan der være tale om vedligehold efter eksisterende vedligeholdelsesplaner, eller et samarbejde om udarbejdelse af et vedligeholdelsesprogram.

Følgende parametre er i denne sammenhæng vigtige for os:

Fleksibilitet:


Vi deltager aktivt i planlægningen af vedligehold, således at vi løbende selv har mulighed for at planlægge og udføre vedligehold for jeres virksomhed.

Stabilitet og ensartethed:


Arbejdet udføres efter vedligeholdel-sesplaner. Herved opnås en ensartet service.

Dokumentation:


Vi vil løbende dokumentere alt udført arbejde og muligheder for optimering af anlæg og almene forbedringer i forbindelse med vort arbejde.
B. A. Industriservice A/S er klar over, at vedligehold er en proces, der løbende skal udvikles og optimeres.

Derfor fokuseres på følgende:


  • Efteruddannelse af egne medarbejdere
  • Optimering og vedligeholdelsesmetoder.